hoe werkt het

Het Syteem.

Bestaande ruiter/menroutes binnen de Gemeente Epe zijn in kaart gebracht en vastgelegd volgens het z.g knooppuntensyteem. De knooppunten, waar de paden elkaar kruisen, zijn genummerd. Elk knooppunt geeft aan waar men zich bevindt en waar men naar toe kan. Deze knooppunten zijn te vinden op zowel de website, als ook op een kaart.

De Kaart

De kaart is een basisbehoefte voor het plannen en uitvoeren van een buitenrit. Deze kan worden besteld, of is verkrijgbaar bij het VVV kantoor Epe. Op de kaart zijn ook faciliteiten te vinden, zoals waar te parkeren/opzadelen/aanspannen, rusten en logeren.

De Website.

De website is op klant- en gebruiksvriendelijke wijze tot stand gekomen en voor eenieder toegankelijk . Ook hier is het knooppuntennetwerk aangegeven. Door de verschillende symbooltjes op de legenda aan te klikken krijgt men informatie over het aantal parkeergelegenheden, logementen met en zonder stalling, minicampings, verschillende cultuurhistorische bezienswaardigheden etc.

Vaste en interactief te plannen GPS-routes.

Men kan interactief zijn eigen route plannen en in lengte en soort landschap laten varieren. Aan de linkerzijde kan men het aantal af te leggen kilometers aflezen. Bovendien kan de geplande route worden uitgeprint of GPS informatie worden gedownload.

Logementen.

Detailinformatie over de verschillende logement aanbieders kan worden gevonden op de pagina adressen. Teneinde het netwerk in stand te kunnen houden is alle informatie welkom.

Bewijzering

De knooppunten bordjes zijn bevestigd op bestaand meubilair of korte paaltjes langs de route. Het bordje geeft aan waar men zich bevindt en naar welk volgende knooppunt kan. Tussentijds wordt aangegeven dat men op een ruiter/menpad zit herkenbaar aan de witte paaltjes met daarop een hoefijzer.

De kwalitieit van de wegen.

Het netwerk bestaat voor 90% uit onverharde zandwegen en door bossen en langs heidevelden. Slechts korte stukken van de route worden overbrugd door asfalt weggetjes. Ook zijn enkele stukken mul zand. Met name menners moeten hier goed rekening mee houden, zeker als u niet gewend bent met uw aanspanning op zandgronden te rijden. Zorg dat uw paard goed in conditie is en neem bovendien niet teveel mensen mee op uw wagen.

Blijf op de paden.

Wat u ten stelligste niet moet doen, is uw paard te ontlasten door op een (met leem verhard) fietspad te gaan rijden. U vernielt dan deze zorgvuldig aangelegde fietspaden, dus dat wordt door bosbeheerders niet geaccepteerd. Laten wij blij zijn met de uitgebreide uitrijmogelijkheden die we hier hebben en er goed mee om gaan, zodat we er tot in lengte van jaren van mogen genieten...

 

Paardenroute.nl en het hippische knooppuntennetwerk is een initiatief van het Hippisch Platform Epe, ter bevordering van het paardentoerisme in de gemeente Epe.

Het project is mogelijk gemaakt door subsidies van de Gemeente Epe, de Provincie Gelderland en het Rijk.

De instandhouding van het paardenroutenetwerk is omwille van praktische redenen overgenomen door de Stichting Paardenvierdaagse Epe.